Rapporten & Onsite

Probeer nu

Zolang je beschikking hebt over een goede internetverbinding, werkt Edison perfect onsite. Voor bijvoorbeeld het verwerken van nieuwe aanmeldingen of voor het doorvoeren van veranderingen.
Alle geregistreerde data zoals de NAW gegevens, gekozen sessies en financiën kunnen naar verschillende excel rapporten worden geëxporteerd.


Naambadges printen

Met de butterfly badge als standaard template kunnen Edison gebruikers gemakkelijk naambadges maken. De naambadges kunnen worden voorzien van allerlei NAW velden en kunnen worden opgemaakt hoe jij het graag wil. Er kunnen logo’s op worden geplaatst, lettertypes en kleuren worden gekozen.

De butterfly badges kunnen voor het evenement worden geprint en gedurende het evenement aan de deelnemers worden uitgereikt.

De badges zelf koop je gemakkelijk en snel in de webshop van Parthen meeting services shop.parthen.nl/butterfly-badges


E-tickets scannen

Wanneer de e-ticket functie in Edison is geactiveerd ontvangen de deelnemers na registratie een bevestigingsmail met een e-ticket als PDF bijlage. Zodra de deelnemers deze e-tickets printen en meenemen naar het evenement kunnen de barcodes onsite worden gescand op aanwezigheid. Zo weet je wie er aanwezig is en wie niet.


Rapporten exporteren

Alle geregistreerde data kan naar verschillende Excel bestanden worden geëxporteerd. Deze rapporten geven een duidelijk overzicht van de deelnemers, gekozen items, gescande e-tickets, financiën en meer.